Bilişim Sektöründe Çalışan Klasik Mühendisler

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu yazının konusu benim gibi klasik Makina Mühendisliğinden mezun olup bir şekilde iş arayışı sırasında IT sektöründe   çalışmaya başlayan veya bilinçli olarak kariyerini bu alanda yapmak isteyen mühendis kökenlilerin mühendis odaları gibi kendilerini tam olarak yansıtan bir meslek odasının olmamasının getirdiği tuhaflıktır.

Sürekli olarak bana Makina Mühendisileri odasından üye olmam için davetiye gelmektedir. Fakat kendimi bir makina mühendisinden çok IT Sektöründe çalışan bir mühendis olarak görmekteyim. Bu yüzden  kendimi tam olarak üyesi olacağını hissteiğim bir oluşum bulamamıştım. Fakat Telekom ve bilişim sektörünün yayılmasıyla birlikte bu son zmanlarda yeni yeni sivil toplum örgütleri kurulmaya başlandı. Artık bunlardan birini seçip üye olma vakti geldi diye düşünüyorum.