Collaboration

İnsanlar tipik olarak işletmelerin en önemli varlıklarıdır  ve doğal olarak da en büyük maliyetleridir.  Bilgi ekonomisinde,  bir şirketin çalışanlarının bilgisi ve uzmanlığı arttıkça önemli rekabet avantajı getirmektedir. Yenilikçiliğin ve verimliliğin bir sonraki aşamaya geçişi daha fazla klasik IT system veya araçlarının eklenmesinin yerine bu yeni trendleri aktif olarak çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında ilişkilendirerek istenildiği zaman ve istenildiği yerde ve tabiki alışdıkları  doğal iletişim şeklinde entegre  daha sıkı bir arada çalışmalarını sağlamaktır.

Teknoloji ile geliştirilmiş işbirliği yeni bir kavram değil. Fakat klasik yazılı ve ses-merkezli iletişime dayalı işbirliği (collaboration)  çözümü sadece bu haliye günümüzün değişimlerine ayak uyduramaz.

Gerçek işbirliği çözümlerinde video gibi içerik olarak daha zengin iletişim formları, kurum içinde kullanılan sosyal yazılım platformları, cihaz ve lokasyon seçiminde özgürlük getirmesi, kurum  içinde veya dışında güvenli işbirliği sağlaması, bulut mimarı veya kullanıcı bazlı olarak geliştirme esnekliği sunması beklenmektedir.

Bütün bunlara ek olarak marketteki müşterinin, sahadaki mobil olan  satıcının , ofisdeki proje yöneticisinin  veya uzaktaki  bir doktora danışan hastanın daha iyi servis, katılım ve üretkenlik yanında değerli olduğunu hissetirecek şekilde merkezi iletişimle entegre deneyim sunmalıdır.